STRONA STARTOWA
  SPIS POWSZECHNY...
  OSADA....
  OFERTA DO WSPÓŁPRACY...
  KONTAKT...
  PODZIĘKOWANIA....
  GALERIA A.D. 2011...
  PLANY NA ROK 2012...
  TUTAJ BYLIŚMY W 2012 ROKU...
  HISTORIA POCZYNAŃ ZASTĘPU UTRWALONA NA ZDJĘCIACH...
  ADRESY DO NASZYCH ZNAJOMKÓW..
  LICZNIK ODWIEDZIN...
  PO GODZINACH....
  PO GODZINACH.... nasze smaczności
  KSIĘGA GOŚCI....
STRONA STARTOWA
      Witamy!

Zapraszamy serdecznie na kolejny Turniej Rycerski, który odbędzie się już w ten weekend!!

   Postaramy się tutaj pokazać co, gdzie i kiedy porabialiśmy podczas przygody ze średniowieczem. Przyznać należy, że wiele wszelakich pokazów i potyczek turniejowych się odbyło z naszym udziałem, nadal w wielu uczestniczymy i nie wszystkie materiały można pomieścić na stronie. Rozpoczynamy od przybliżenia barw oraz symboli na chorągwi, jest to ściśle związane z historią ziemi chełmińskiej, a jednocześnie miasta, które prawa miejskie otrzymało w grudniu 1233 roku.
   Złoty krzyż, który to czasy chrystianizacji Prusów przez Biskupa Chrystiana ma przypominać. Dzięki to jego staraniom w roku 1243 biskupstwo Chełmińskie z siedzibą w Chełmży utworzone zostało.
   Drugie pole przypomina o okresie, w którym to panami Ziemi Chełmińskiej byli rycerze Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. Jest to odtworzenie Chorągwi miasta Chełmna, którą podczas bitwy pod Grunwaldem niósł Mikołaj zwany Niksz, rodem ze Szwabii, chorąży chełmiński, którego mistrz pruski później ukarał na gardle,jakoby niezbyt wiernie postąpił. Prowadzili tę chorągiew rycerze Janusz Orzechowski i Konrad z Ropkow [z Robakowa]. Jest zaś bliższe prawdy twierdzenie innych, że wspomniany Mikołaj czyli Niksz, rycerz szwabski i chorąży chorągwi chełmińskiej, nie został zabity za jakąś zbrodnię wiarołomstwa przez mistrza pruskiego Henryka v. Plauena,który nastąpił po Ulryku v. Jungingen, zabitym w wielkiej bitwie - był bowiem rycerzem i walecznym i wielce cenionym w potrzebie wojennej - ale gdy ujrzał klęskę swej strony a siebie nędznie odartego ze wszystkiego i pojmanego, uzyskał pozwolenie zbliżenia się do Władysława, króla polskiego i zwrócenia się do niego z błaganiem. Co łacno uzyskawszy od litościwego króla, prosił, by mu pokazano chorągiew, którą nosił. Gdy mu ją pokazano na drugi dzień, ujrzawszy ją i objąwszy upadł i zmarł, i tam też na rozkaz króla został zakopany. Pod tą chorągwią byli rycerze i mieszczanie ziemi chełmińskiej i miasta Chełmna.Oryginalna chorągiew według "BANDERIA PRUTENORUM" JANA DŁUGOSZA ma długości trzy łokcie z dłonią jednej ręki, szerokości trzy łokcie tylko. Ogon zaś ciągnie się na długość trzech łokci i ćwierci szerokości jednego łokcia bez pół ćwierci, a im niżej tym węziej, w końcu zaś najwęziej.
   Z
łota jaszczurka jest symbolem Towarzystwa Jaszczurczego, założonego w lutym 1397 roku. Inicjatorami założenia Towarzystwa byli rycerze Ziemi Chełmińskiej, bracia Mikołaj z Ryńska i Jan z Pułkowa oraz ich bracia cioteczni Fryderyk i Mikołaj Kitnowscy. Towarzystwo Jaszczurcze zostało założone w celu walki z bezprawiem, z wyłączeniem jednak Wielkiego Mistrza. To zastrzeżenie pozwalało działać członkom Towarzystwa oficjalnie za zgodą władz krzyżackich. Historycy przypuszczają jednak, że nieoficjalnym celem działalności Towarzystwa Jaszczurczego było przyłączenie Ziemi Chełmińskiej do Królestwa Polskiego. Świadczyć o tym może choćby postawa Mikołaja z Ryńska w bitwie pod Grunwaldem.
   W ostatnim polu występuje jagielloński Biały Orzeł, symbolizuje on związek Chełmna i Ziemi Chełmińskiej z Królestwem Polskim. W roku 1440 między innymi z inicjatywy mieszczan Chełmna i rycerstwa Ziemi Chełmińskiej utworzony został na terenie Państwa Zakonnego Związek Pruski. Jego działalność zmierzała do podporządkowania Prus władzy króla polskiego, doprowadziło to w roku 1454 do wybuchu wojny trzynastoletniej miedzy Zakonem a Polską. Wojna zakończona została zawarciem w roku 1466 drugiego pokoju toruńskiego. Na mocy tego traktatu wschodnia część państwa Krzyżackiego w tym również Ziemia Chełmińska zostały złączone z Królestwem Polskim pod nazwą Prusy Królewskie.
   Z
ASTĘP RYCERSKI Z CHEŁMNA początek swojej działalności datuje na rok 1995. Działało w nim wtedy kilka osób zafascynowanych historią i kulturą średniowiecza,tworząc nieformalną grupę. Rozwój ruchu rycerskiego w Polsce oraz zawiązanie się Kapituły Rycerstwa Polskiego i powstanie współczesnej Reguły oraz Kodeksu Rycerskiego, nijako wymusiło rejestrację grupy w stowarzyszenie, co nastąpiło w 1998 roku. Zaznaczyć trzeba, że od samego początku działania Kapituły Rycerstwa Polskiego, Zastęp do niej należy i w jej obradach czynnie uczestniczy. Zastęp bierze udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach oraz pokazach rycerskich, sam jest również organizatorem turnieju oraz pikniku strzeleckiego. W roku 2010 odbył się XII Turniej Rycerski o Złotą Jaszczurkę Bractw Zaprzyjaźnionych. Był to 10 turniej, który został zorganizowany na terenie Osady Średniowiecznej. A jeśli chodzi o Piknik Strzelecki to w roku 2011 zorganizowaliśmy III przy współpracy Twierdzy Chełmno.
Zapraszamy do galerii....

 
 
 
  
 
 
 
AKTUALIZACJA 04.09.2012  
   
zapraszamy do zakładki Osada, gdzie znajdziecie zdjęcie osady z lotu ptaka!  
   
Witaj Wędrowcze, Jesteś 100847 odwiedzającym Naszą Strone
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja